ביטוח ציוד אלקטרוני

הרכוש המבוטח בביטוח לציוד אלקטרוני:
ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוני, אמצעים לאגירת מידע, ציוד ומכשור אלקטרוני המהווה חומרה בלבד.
הכיסוי הוא בעת הימצאו של הרכוש בחצרי המבוטח או בכתובות אחרות המפורטות בפוליסה, בהיותו בעבודה, במנוחה או בפירוק למטרות ניקוי או שיפוץ כללי או בשעה שהציוד מועבר בתוך החצרים או במהלך הקמה מחדש. אין כיסוי לציוד בתקופת הרצה.
 
צוות החתמים של "בטח תורן" יבחן עבורכם את הצרכים בתחום זה לרבות לגבי שחזור נתונים, וימליץ על רכישת פוליסה מתאימה. הציוד האלקטרוני מהווה בעסקים רבים את לבו ומוחו של העסק. לכן, ביטוח מתאים ורחב ככל האפשר מהווה הגנה הכרחית כמעט לכל עסק.  ​