חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוחים הנדסיים

חיפוש ביטוח

ביטוחים הנדסיים

מגוון הביטוחים ההנדסיים הקיימים ומורכבותם מחייבים התייעצות עם מומחים בתחומי ביטוח אלה.

ענפי הביטוח ההנדסי:

הציוד המיועד לביטוח הנדסי:

מאפייני הביטוח ההנדסי:

הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס 'כל הסיכונים'

הביטוח הנו בגין נזק תאונתי, מקרי, פתאומי, בלתי צפוי

הכיסוי הוא בגין נזק ישיר בלבד

כיסוי לנזק תוצאתי יש לרכוש בנפרד

הביטוח מתחיל בתום תקופת ההרצה

במקרה של אובדן מוחלט, הניצולת נשארת בידי המבוטח וערכה מקוזז מהתשלום המגיע למבוטח

טעות אנוש מבוטחת בכל ענפי הביטוח ההנדסי

ברוב הפוליסות קיים סעיף אחריות היצרן

עבודות קבלניות

פירוט הכיסויים בפוליסת עבודות קבלניות

נזק עצמי

נזק שיכול להיגרם לרכוש תוך כדי מהלך העבודה כתוצאה מאירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש בתקופת הכיסוי הביטוחי.

נזק לצד שלישי

אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, אשר נגרם כתוצאה ישירה מביצוע עבודות הפרויקט המבוטח וגרם נזק לצד שלישי

(מוות, פגיעה גופנית, נזק פיזי לרכוש של צד שלישי).

חבות מעבידים

נזק שעלול להיגרם לעובדי הקבלן המבוטח או לעובדים של קבלני משנה. הנזק הינו היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב העבודה בפרויקט המבוטח.

מקובל להרחיב את הפוליסה הסטנדרטית לביטוח עבודות קבלניות בהתאם לצרכי הפרויקט והקבלן.

הרחבות אפשריות בביטוח עבודות קבלניות:

נזקי טבע, שיטפונות, ברד, גשם

נזקי רעידת אדמה

מבני עזר זמניים באתר

הוצאות מיוחדות

סחורה בהעברה

פריצה וגניבה

רכוש שעליו עובדים

רכוש סמוך

מתקנים וציוד קל

פינוי הריסות בעקבות מקרה ביטוח

נזק ישיר ונזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי

הרעדה והחלשת משען

תביעות שיבוב מהמוסד לביטוח לאומי

פגיעה בכבלים וצינורות תת קרקעיים

כלים כבדים שאינם חייבים במסגרת ביטוח חובה

ביטוח שבר מכני

הפוליסה מכסה אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו, המצריך תיקון או החלפה, המתרחש בעת שהרכוש המבוטח נמצא בחצרי המבוטח כמצוין בפוליסה, שנובע מכל סיבה שהיא שאינה מוחרגת בפוליסה.

הפוליסה מאפשרת לבטח מכונות לפי בחירה. לכן, מומלץ לבטח רק מכונות שבלעדיהן לא ניתן להמשיך בקו הייצור ו/או בתפעול השוטף של העסק.

ביטוח ציוד אלקטרוני

הרכוש המבוטח בביטוח לציוד אלקטרוני:

ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוני, אמצעים לאגירת מידע, ציוד ומכשור אלקטרוני המהווה חומרה בלבד.

הכיסוי הוא בעת הימצאו של הרכוש בחצרי המבוטח או בכתובות אחרות המפורטות בפוליסה, בהיותו בעבודה, במנוחה או בפירוק למטרות ניקוי או שיפוץ כללי או בשעה שהציוד מועבר בתוך החצרים או במהלך הקמה מחדש. אין כיסוי לציוד בתקופת הרצה.

contact

צרו איתנו קשר

ונחזור אליכם בהקדם

    קישורים חשובים

    ביטוחים

    © כל הזכויות שמורות לבטח תורן | פיתוח VIBIT | עיצוב: ענבל סורוקה

    יצירת קשר מהירה

    השאירו הודעה ונחזור אליכם